Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Aydınlatma Metni

EduNed Eğitim Danışmanlığı Limited Şirketi; İletişim Formu’nu dolduranların paylaşmış olduğu ad, soyad, e-posta adresi, telefon ve eğitim düzeyi bilgisi verilerini;

a) Formu dolduran kişiye ulaşabilme,

b) Formu dolduran kişiye talep ettiği konularla ilgili eğitim danışmanlığı hizmeti verebilme,

c) Formu dolduran kişinin talebi üzerine başvuru ve kayıt süreci konusunda yurtdışındaki yüksek öğretim kurumları ile irtibata geçebilme,

d) Veri tabanı oluşturarak, listeleme, raporlama, analiz ve değerlendirmeler yapma, istatistiki bilgiler üretme

amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir.

Bu kişisel veriler sadece ilgili kişinin bilgisi dahilinde ve ilgili kişi tarafından belirtilmiş olan yüksek öğretim kurumlarına aktarılabilecektir.

Bu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak İletişim Formu yoluyla otomatik olarak işlenmektedir.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre EduNed Eğitim Danışmanlığı Limited Şirketi, Asmalı Mescit Mah. İstiklal Cad. Terkos Çıkmazı No: 1 Terkos İşhanı Kat: 7 Daire: 701 34430 Beyoğlu – İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.